หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยโสธร จัดโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นำโดย นางนิรชา หลาวทองนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้แก่ ศบกต. และกลุ่ม/องค์กร ตาม โครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559 กรณีการเกษตรอื่น ภายใต้มาตรการ ที่ 4 ระยะ 2 ครั้งที่ 2 รอบที่ 5 โครงการพืชและการเกษตรอื่นๆ จ.ยโสธร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง ตำบลกุดน้ำใส และตำบลฟ้าห่วน จังหวัดยโสธร
t20160523123656_339204.jpg
t20160523123656_339205.jpg
t20160523123703_339207.jpg
t20160523123704_339208.jpg
t20160523123710_339210.jpg
t20160523123711_339211.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888