หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยโสธร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสถาบันการเงินชุมชนตำบลศรีฐาน จำกัด
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นำโดย นางสุนันทา เทพสาร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ ด้านการบัญชีและ การสอบบัญชี และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ และแสดงความเห็นต่องบการเงินสหกรณ์และการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสถาบันการเงิน ชุมชนตำบลศรีฐาน จำกัด
t20160523121746_339111.jpg
t20160523121747_339112.jpg
t20160523121755_339114.jpg
t20160523121756_339115.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888