หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยะลา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ร่วมจัดนิทรรศการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชี ต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ การจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้า เศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเสริมสร้าง วินัยทางการเงิน และส่งเสริมการออม โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการ จังหวัดยะลา เป็นประธานในเปิดงาน ณ โรงเรียนสันติวิทยา อำเภอกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
t20160516122011_337186.jpg
t20160516122012_337187.jpg
t20160516122020_337189.jpg
t20160516122021_337190.jpg
t20160516122028_337192.jpg
t20160516122029_337193.jpg
t20160516122037_337195.jpg
t20160516122038_337196.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888