หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตผลการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพ การผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2558/59 และจาก ปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 2 /2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าการเกษตรบ้านทับกุง หมู่ที่ 3 ตำบลจับกุม อำเภอหนองแสง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านโนนทอง ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองแสง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
t20160512172502_336813.jpg
t20160512172503_336814.jpg
t20160512172500_336816.jpg
t20160512172500_336817.jpg
t20160512172457_336819.jpg
t20160512172458_336820.jpg
t20160512172455_336822.jpg
t20160512172455_336823.jpg
t20160512172452_336825.jpg
t20160512172453_336826.jpg
t20160512172450_336828.jpg
t20160512172451_336829.jpg
t20160512172449_336831.jpg
t20160512172449_336832.jpg
t20160512172446_336834.jpg
t20160512172447_336835.jpg
t20160512172445_336837.jpg
t20160512172444_336838.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888