หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สมุทรปราการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นางละออง พุทธเสน หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ พร้อมด้วย นางเพชรรัตน์ นาควัชรญาณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.บางเมือง ประธานชุมชน ตัวแทน กอรมน.สมุทรปราการ ตัวแทน กศน.อำเภอเมืองเข้าร่วมประชุม เตรียมความพร้อมพิธีเปิดงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและ เกษตรทฤษฏีใหม่ประจำ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
t20160512170348_336720.jpg
t20160512170347_336721.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888