หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 นางจุไรรัตน์ เทพบุรี หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยร่วมจัดนิทรรศการ ให้ความรู้ในเรื่องการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานโดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัด ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
t20160512163852_336627.jpg
t20160512163853_336628.jpg
t20160512163849_336630.jpg
t20160512163850_336631.jpg
t20160512163843_336633.jpg
t20160512163844_336634.jpg
t20160512163840_336636.jpg
t20160512163841_336637.jpg
t20160512163839_336639.jpg
t20160512163838_336640.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888