หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งฯ ปี 2558/2559 รุ่นที่ 3 และโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นายณรงค์ เจริญเช้า และนางกานต์สิริ พรมดวงศรี อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)เป็นวิทยากร บรรยายสอนแนะความรู้ด้านบัญชี เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การจดบันทึกบัญชี โดยจัดทำ บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหา ราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านดอนชัย ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ นางหนูทอง ทองก้านเหลือง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ได้จัดอบรม สอนแนะการจัดทำบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของ ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/2559 แก่เกษตรกร และกลุ่ม/องค์กร เพื่อให้ทราบวิธี ปฏิบัติทางบัญชีให้เป็นไปตามโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
t20160421122109_332751.jpg
t20160421122110_332752.jpg
t20160421122100_332754.jpg
t20160421122107_332755.jpg
t20160421122054_332757.jpg
t20160421122056_332758.jpg
t20160421122052_332760.jpg
t20160421122051_332761.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888