หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ภูเก็ต ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในรูปแบบประชารัฐ
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตเข้าตรวจเยี่ยม พบปะและรับฟังปัญหาของเกษตรกร ที่รับการอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) รุ่นที่ 5 ของอำเภอเมือง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุนบ้านนากก ในโอกาสนี้ นางสาวรุ่งทิวา ดุมลักษณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ และ นายชำนาญ ยอดแก้ว ครูบัญชีอาสาได้ร่วมสอนแนะบัญชี ชี้ทางรวย ให้กับเกษตรกร ที่เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย
t20160421121401_332720.jpg
t20160421121400_332721.jpg
t20160421121348_332723.jpg
t20160421121349_332724.jpg
t20160421121344_332726.jpg
t20160421121346_332727.jpg
t20160421121340_332729.jpg
t20160421121341_332730.jpg
t20160421121337_332732.jpg
t20160421121338_332733.jpg
t20160421121335_332735.jpg
t20160421121334_332736.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888