หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ร่วมจัดกิจกรรมคลินิกบัญชีในงาน"วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้น ฤดูการผลิตใหม่ ประจำปี 2559”โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และเกิดการน้อมนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้กว้างขวางขึ้น และเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้เป็น ที่พึ่งพาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร บ้านวังสำราญ หมู่ 2 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัด หนองบัวลำภู
t20160420161208_332596.jpg
t20160420161209_332597.jpg
t20160420161206_332599.jpg
t20160420161207_332600.jpg
t20160420161203_332602.jpg
t20160420161204_332603.jpg
t20160420161200_332605.jpg
t20160420161201_332606.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888