หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น จัดอบรมด้านการเงินการบัญชี แก่บุคลากรสหกรณ์ชุมชนบ้านฝาง จำกัด
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางวีรภรณ์ บุญญานุสนธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ จัดอบรม ให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชี ให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานและบุคลากร สหกรณ์ชุมชนบ้านฝาง จำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบฯ ข้อบังคับของสหกรณ์ และระบบควบคุมภายใน ไปใช้ในงานของสหกรณ์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ณ ศาลา 68 ปี พระครูมงคลธรรมจารีวัดศรีประทุมวนาราม ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
t20160420144505_332534.jpg
t20160420144507_332535.jpg
t20160420144504_332537.jpg
t20160420144503_332538.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888