หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 จัดประชุมข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 4/2559
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 นำโดย นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นประธานการประชุมข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 4/2559 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2559 พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อม เพรียงกันณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
t20160412105037_331505.jpg
t20160412105038_331506.jpg
t20160412105035_331508.jpg
t20160412105036_331509.jpg
t20160412105034_331511.jpg
t20160412105032_331512.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888