หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.8 จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 นำโดย นางสาวเครือทิพย์ มูสิกสง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี เป็น ประธานการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพงานสอบ บัญชี โดยมีผู้สอบบัญชีในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 จำนวน 51 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8 อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
t20160411153317_331288.jpg
t20160411153318_331289.jpg
t20160411153314_331291.jpg
t20160411153315_331292.jpg
t20160411153311_331294.jpg
t20160411153312_331295.jpg
t20160411153307_331297.jpg
t20160411153309_331298.jpg
t20160411153234_331300.jpg
t20160411153238_331301.jpg
t20160411153231_331303.jpg
t20160411153232_331304.jpg
t20160411153228_331306.jpg
t20160411153229_331307.jpg
t20160411153227_331309.jpg
t20160411153226_331310.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888