หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.มุกดาหาร จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
เมื่อวันที่ 4-6 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้การจัดทำบัญชีและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ ดำเนินชีวิต โดยมีครูบัญชีร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลนาโสก อำเภอเมือง และศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
t20160411150552_331195.jpg
t20160411150553_331196.jpg
t20160411150549_331198.jpg
t20160411150550_331199.jpg
t20160411150546_331201.jpg
t20160411150548_331202.jpg
t20160411150544_331204.jpg
t20160411150545_331205.jpg
t20160411150541_331207.jpg
t20160411150542_331208.jpg
t20160411150538_331210.jpg
t20160411150539_331211.jpg
t20160411150535_331213.jpg
t20160411150536_331214.jpg
t20160411150533_331216.jpg
t20160411150534_331217.jpg
t20160411150531_331219.jpg
t20160411150530_331220.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888