หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. มุกดาหาร จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร โดยเจ้าหน้าที่ สายสอบบัญชีที่ 1-3 จัดอบรมโครงการเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 โดยมี นางวนิดา พรหมอินทร นางราตรี จันทะจวง และนางอรัญญา สุวรรไตรย์ ครูบัญชีอาสา เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร สอนแนะการทำบัญชีครัวเรือนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนและสามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร ตำบลชะโนด อำเภอดงหลวง ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล และศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
t20160411122313_331133.jpg
t20160411122314_331134.jpg
t20160411122322_331136.jpg
t20160411122323_331137.jpg
t20160411122335_331139.jpg
t20160411122336_331140.jpg
t20160411122342_331142.jpg
t20160411122343_331143.jpg
t20160411122350_331145.jpg
t20160411122350_331146.jpg
t20160411122359_331148.jpg
t20160411122400_331149.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888