หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร"ผู้นำสหกรณ์ยุคใหม่ พัฒนาก้าวไกลอย่างยั่งยืน”จัดโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการ ของผู้นำสหกรณ์ ในการบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม และเพิ่มขีดความสามารถผู้บริหารสหกรณ์ ให้มีมาตรฐานรองรับการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ณ ห้องประชุมสมิหลา 1 โรงแรม บีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 และสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลาเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และแนะแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นการสร้าง ขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร โดยมีนางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 พร้อมด้วยนางสาวเรืองทอง มนูญผล รักษาการ ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมให้ การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมปลูกไม้ผลยืนต้น ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ ผลยืนต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็น ราชสักการะและสนองพระราชดำริณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
t20160329165818_329112.jpg
t20160329165818_329113.jpg
t20160329165814_329115.jpg
t20160329165815_329116.jpg
t20160329165811_329118.jpg
t20160329165812_329119.jpg
t20160329165810_329121.jpg
t20160329165809_329122.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888