หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ลงพื้นที่จัดอบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เพื่อช่วยบรรเทา ความเดือดร้อนของเกษตรกรจากการขาดรายได้ในฤดูแล้ง รวมทั้งสร้างโอกาส ให้เกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันจะ นำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนเพื่อช่วยบรรเทา ปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว โดยการใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา โดยมีครูบัญชีอาสา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านนางัวใต้ ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ลิ้นจี่) บ้านชะโงม หมู่ที่ 6 ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
t20160329165043_329081.jpg
t20160329165042_329082.jpg
t20160329165039_329084.jpg
t20160329165039_329085.jpg
t20160329165036_329087.jpg
t20160329165037_329088.jpg
t20160329165032_329090.jpg
t20160329165034_329091.jpg
t20160329165030_329093.jpg
t20160329165030_329094.jpg
t20160329165027_329096.jpg
t20160329165028_329097.jpg
t20160329165025_329099.jpg
t20160329165026_329100.jpg
t20160329165022_329102.jpg
t20160329165023_329103.jpg
t20160329165020_329105.jpg
t20160329165021_329106.jpg
t20160329165018_329108.jpg
t20160329165017_329109.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888