หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.1 ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ในพื้นที่ ให้เป็นไปตาม Road Map 2559
เมื่อวันที่ 17 - 28 มีนาคม 2559 กลุ่มกำกับมาตรฐานการบัญชี และ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1ลงพื้นที่แนะนำ และช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ชัยนาทเพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ และการสร้าง Quality Data ในระบบเงินกู้ของสหกรณ์โดยใช้กระบวนการ Cleansing Data ให้เป็นไปตาม Road Map 2559
t20160329164203_329050.jpg
t20160329164204_329051.jpg
t20160329164200_329053.jpg
t20160329164201_329054.jpg
t20160329164157_329056.jpg
t20160329164158_329057.jpg
t20160329164155_329059.jpg
t20160329164155_329060.jpg
t20160329164152_329062.jpg
t20160329164153_329063.jpg
t20160329164150_329065.jpg
t20160329164151_329066.jpg
t20160329164147_329068.jpg
t20160329164148_329069.jpg
t20160329164144_329071.jpg
t20160329164145_329072.jpg
t20160329164142_329074.jpg
t20160329164142_329075.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888