หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พะเยา สอนแนะบัญชีตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา นำโดย นางเมธาวรินทร์ เชื้อเมืองพาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชี ต้นทุนอาชีพ ตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยและข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยมีเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 65 ราย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการ จดบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง โดยมี นางสายรุ้ง ติณราช และ นางกรรณิการ์ หน่อแก้ว ครูบัญชีอาสา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองพะเยา จำกัด
t20160329132436_328987.jpg
t20160329132437_328988.jpg
t20160329132447_328990.jpg
t20160329132448_328991.jpg
t20160329132504_328993.jpg
t20160329132505_328994.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888