หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ศรีสะเกษ ร่วมให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีแก่ ศบกต.
เมื่อวันที่ 18 - 24 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี รายงานและเอกสารการรับ – จ่ายเงิน แก่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) และกลุ่ม/องค์กรเกษตร ที่เข้าร่วมโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559 ในเขต อำเภอขุขันธ์ จำนวน 4 ศบกต. 5 กลุ่ม เขตอำเภอขุนหาญจำนวน 2 ศบกต. 16 กลุ่ม เขตอำเภอเบญจลักษ์ จำนวน 4 ศบกต. 4 กลุ่ม เขตอำเภอยางชุมน้อย จำนวน 2 ศบกต. 3 กลุ่ม เขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จำนวน 12 ศบกต. 14 กลุ่ม เขตอำเภอพยุห์ จำนวน 3 ศบกต. 4 กลุ่มเขตอำเภอเมืองจันทร์ จำนวน 3 ศบกต. 6 กลุ่ม เขตอำเภอศรีรัตนะ จำนวน 5 ศบกต. 7 กลุ่ม และเขตอำเภอกันทรลักษ์ จำนวน 2 ศบกต. 2 กลุ่ม โดยมีผู้แทน ศบกต. และกลุ่ม/องค์กรเกษตรเข้ารับฟัง คำแนะนำ
t20160328153127_328770.jpg
t20160328153128_328771.jpg
t20160328153125_328773.jpg
t20160328153126_328774.jpg
t20160328153122_328776.jpg
t20160328153123_328777.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888