หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ลำปาง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 นางพจนีย์ แสนลา หัวหน้าสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ลำปาง เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ โดยมีผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 15, 16 สหกรณ์ จังหวัด ผู้แทนสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วม ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
t20160328130239_328615.jpg
t20160328130239_328616.jpg
t20160328130246_328618.jpg
t20160328130247_328619.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888