หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ชลบุรี จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย นางปนิดา บัวทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี พร้อมทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดเนินตอง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ได้จัดนิทรรศการด้านบัญชี เพื่อให้ คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี พร้อมทั้งแจกวารสารและเอกสารของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ให้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อให้รู้จักการจดบันทึกรายรับ รายจ่ายในแต่ละวัน สามารถนำข้อมูลไปวางแผนด้านการเงินของครอบครัวและ การประกอบอาชีพได้ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการออมและความเข้มแข็ง ด้านการเงิน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
t20160324124138_327478.jpg
t20160324124138_327479.jpg
t20160324124145_327481.jpg
t20160324124146_327482.jpg
t20160324124152_327484.jpg
t20160324124153_327485.jpg
t20160324124200_327487.jpg
t20160324124201_327488.jpg
t20160324124209_327490.jpg
t20160324124210_327491.jpg
t20160324124217_327493.jpg
t20160324124220_327494.jpg
t20160324124228_327496.jpg
t20160324124229_327497.jpg
t20160324124235_327499.jpg
t20160324124236_327500.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888