หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตสต.มุกดาหาร สอนแนะบัญชี (ศบกต.) โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร นำโดย นางกฤษดาพร พิกุลศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสอบบัญชีที่ 2 สอนแนะการจัดทำบัญชี(ศบกต.) โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอ นิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
t20160324120804_327416.jpg
t20160324120805_327417.jpg
t20160324120813_327419.jpg
t20160324120813_327420.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888