หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) โดยให้บริการปรึกษาและสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และ บัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน เพื่อปลูกฝังและสร้างวินัยในการออมด้วยการทำบัญชี และสามารถนำข้อมูล ทางบัญชีไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้าง ความเข้มแข็งทางการเงินให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิชัย บุญมี นายอำเภอบ้านนา เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
t20160323134056_327230.jpg
t20160323134057_327231.jpg
t20160323134104_327233.jpg
t20160323134105_327234.jpg
t20160323134114_327236.jpg
t20160323134114_327237.jpg
t20160323134121_327239.jpg
t20160323134122_327240.jpg
t20160323134131_327242.jpg
t20160323134131_327243.jpg
t20160323134139_327245.jpg
t20160323134139_327246.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888