หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ชลบุรี ร่วมถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย
เมื่อวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จัดอบรม หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” ในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบล วัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวนิภาวรรณ กระแสร์ชล นายสมชาติ สกุณาเรืองศรี นายวิชัย ก้านบัว นายทำนนท์ แซ่ลี้ และ นางดวงพรรณ ทองทรัพย์ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่ เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการจดบันทึกบัญชีต้นทุน ประกอบอาชีพ และเข้าใจหลักการสำคัญในการคิดกำไร-ขาดทุนจากการประกอบ อาชีพ มีการฝึกปฏิบัติการคำนวณหากำไร-ขาดทุนจากการประกอบอาชีพ เพื่อให้ เกษตรกรใช้บัญชีเป็นรู้รับ รู้จ่าย รู้ต้นทุน และรู้การออม
t20160318134248_325893.jpg
t20160318134248_325894.jpg
t20160318134255_325896.jpg
t20160318134256_325897.jpg
t20160318134304_325899.jpg
t20160318134304_325900.jpg
t20160318134312_325902.jpg
t20160318134312_325903.jpg
t20160318134319_325905.jpg
t20160318134320_325906.jpg
t20160318134326_325908.jpg
t20160318134327_325909.jpg
t20160318134335_325911.jpg
t20160318134335_325912.jpg
t20160318134344_325914.jpg
t20160318134344_325915.jpg
t20160318134353_325917.jpg
t20160318134354_325918.jpg
t20160318134401_325920.jpg
t20160318134401_325921.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888