หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี เข้าร่วม จัดทำบันทึกข้อตกลงตามโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยได้รับเกียรติจาก นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุม สะแกกรัง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริม การเกษตร ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับ การดูแลและสร้างแรงจูงใจจากภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง เป็นการ สร้างแรงงาน สร้างรายได้สร้างแหล่งอาหารในชุมชน เพื่อให้เกษตรกรสามารถ ดำรงชีพอยู่ได้ในฤดูแล้ง สร้างโอกาสในการปรับเปลี่ยนการผลิต และเพื่อให้ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งในพื้นที่เขตชลประทานสามารถดำรงชีพอยู่ได้ ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานให้คำแนะนำและ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/59 ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำตำบล (ศบกต.) และกลุ่ม /องค์กรเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ
t20160318113703_325768.jpg
t20160318113704_325769.jpg
t20160318113712_325771.jpg
t20160318113713_325772.jpg
t20160318113721_325774.jpg
t20160318113722_325775.jpg
t20160318113730_325777.jpg
t20160318113731_325778.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888