หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม จัดอบรม "โครงการสอนแนะการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงินของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งใหม่
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด จัดอบรมโครงการสอนแนะการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบ การเงินของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งใหม่ เพื่อให้ผู้จัดทำบัญชีของ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของสหกรณ์ ระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี ของสหกรณ์ การจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการ ในสมุดบัญชีและการจัดทำผังบัญชี การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ และการจัดทำ งบทดลองเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้จัดทำบัญชี ซึ่งเป็นสหกรณ์จัดตั้งใหม่ 37แห่ง จำนวน 30 ราย เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรศรีสงคราม จำกัด อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
t20160317114654_325674.jpg
t20160317114655_325675.jpg
t20160317114706_325677.jpg
t20160317114707_325678.jpg
t20160317114716_325680.jpg
t20160317114717_325681.jpg
t20160317114725_325683.jpg
t20160317114725_325684.jpg
t20160317115459_325686.jpg
t20160317115500_325687.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888