หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.10 จัดโครงการประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 จัดโครงการ ประชุมสัมมนาสหกรณ์ภาคเอกชน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของ สหกรณ์ ให้แก่ฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชี ภาคเอกชนในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 จำนวน 81 สหกรณ์ รวม 95 คน โดยมีนางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 10 เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยข้าราชการ และข้าราชการ บำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้า ประชุมรับทราบเกี่ยวกับนโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์ การมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ตลอดจนก้าวทันเหตุการณ์ ที่น่าจับตามองเกี่ยวกับการบริหารงานของสหกรณ์ในภาวะปัจจุบัน พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ของสหกรณ์ ณ KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
t20160316151918_325610.jpg
t20160316151921_325611.jpg
t20160316151916_325613.jpg
t20160316151917_325614.jpg
t20160316151819_325616.jpg
t20160316151820_325617.jpg
t20160316151814_325619.jpg
t20160316151814_325620.jpg
t20160316151812_325622.jpg
t20160316151811_325623.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888