หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุบลราชธานี ร่วมให้คำแนะนำการจัดทำบัญชี โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี นำโดย นางสาวบุษบา ปุรณะ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ และนางสุภาวดี ภาณะรมย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ การจัดทำบัญชี ในโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของ ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 เพื่อให้คำแนะนำแก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) และกลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับการจัดทำ บัญชี การรายงานและเอกสารการรับ-จ่ายโครงการ ในอำเภอตาลสุมและอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี และสำนักงาน เกษตรอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
t20160316115353_325579.jpg
t20160316115353_325580.jpg
t20160316115401_325582.jpg
t20160316115401_325583.jpg
t20160316115408_325585.jpg
t20160316115409_325586.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888