หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวภายในหน่วย
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวภายในหน่วย พร้อมร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง "การจัดทำสมุดบันทึกรายรับ- รายจ่ายครัวเรือน" โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับ การอบรมสามารถบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนของตนเองและวางแผน การรับ-จ่าย การวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายของตนและครอบครัว เสริมสร้าง ให้เกิดการประหยัด การออม การแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนและการยกระดับ คุณภาพชีวิตของตนเอง โดยมี พันโทสุรกิจ กาฬเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบ ที่ 1 กรมทหารราบที่ 6 เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องเรียนหมายเลข 2 กองพัน ทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 6
t20160316110905_325486.jpg
t20160316110906_325487.jpg
t20160316110913_325489.jpg
t20160316110914_325490.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888