หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สมุทรสงคราม ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม นำโดย นางมัณฑนา บุญอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้คำปรึกษา แนะนำ พร้อมทั้งแจกเอกสาร เกี่ยวกับการจดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นกล้า เศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเพื่อความปรองดอง สมานฉันท์ ประจำเดือนมีนาคม 2559 โดยมี นางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายเสกสรร ประสิทธิ์กุลไพศาล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม นายอุทัย สิงห์โตทอง ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในครั้งนี้ ณ อนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน และ พิพิธภัณฑ์เรือพิพิธภัณฑ์ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
t20160315143542_325392.jpg
t20160315143543_325393.jpg
t20160315143540_325395.jpg
t20160315143541_325396.jpg
t20160315143537_325398.jpg
t20160315143538_325399.jpg
t20160315143535_325401.jpg
t20160315143535_325402.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888