หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงราย สอนแนะการจัดทำบัญชีให้แก่ผู้ต้องขัง ในโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ร่วมกับเรือนจำชั่วคราวดอยราง สังกัดเรือนจำกลางเชียงราย ดำเนินการ ตามโครงการกำลังใจในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปใช้ได้จริงภายหลังพ้นโทษ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ต้องขัง และยังทำให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสในการกลับคืนสู่สังคม โดยมีทักษะที่สามารถ ดำรงชีวิตที่พึ่งตนเองได้ไม่หวนกลับไปกระทำผิดอีก ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย จัดการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ ให้แก่ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 6 จำนวน 50 คน โดยมี นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย นายพิชิตพล ลือชัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ และนางณัฐรดา กิติศรี นักวิชาการตรวจสอบ บัญชีปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หลักสูตร "การจัดทำบัญชีรับ- จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ” ณ เรือนจำชั่วคราวดอยราง สังกัดเรือนจำกลางเชียงราย ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
t20160311155835_324613.jpg
t20160311155840_324614.jpg
t20160311155844_324616.jpg
t20160311155847_324617.jpg
t20160311155852_324619.jpg
t20160311155856_324620.jpg
t20160311155903_324622.jpg
t20160311155908_324623.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888