หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการแข่งขัน โบว์ลิ่งสามัคคี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2559 เพื่อให้บุคลากร ได้ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งเสริมสร้างความ สามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ SF STRIKE BOWL ชั้น 7 มาบุญครอง เซ็นเตอร์ ทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศประเภททีม ได้แก่ ทีมเด็กดอย จากสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์แม่ฮ่องสอน รางวัลรองชนะเลิศประเภททีมอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม NBL2 จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู รางวัลรองชนะเลิศ ประเภททีมอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม UD2 จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อุดรธานี รางวัลบู้บี้ (ประเภททีม) ได้แก่ ทีม ACESW จากสำนักงานมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลคะแนนสูงสุด ได้แก่ นายสุขสันต์ เก่งเขตวิทย์ ทีมพิษณุโลก 1 จากสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์พิษณุโลก และรางวัลบู้บี้ (ประเภทบุคคล) ได้แก่ นางสาวดวงใจ สีทองเที่ยว ทีมศรีตรัง 1 จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง
t20160311154340_324519.jpg
t20160311154347_324520.jpg
t20160311154359_324522.jpg
t20160311154404_324523.jpg
t20160311154429_324525.jpg
t20160311154434_324526.jpg
t20160311154441_324528.jpg
t20160311154446_324529.jpg
t20160311154453_324531.jpg
t20160311154458_324532.jpg
t20160311154506_324534.jpg
t20160311154512_324535.jpg
t20160311154518_324537.jpg
t20160311154522_324538.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888