หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม ร่วมประชุมโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมโครงการตามแผนการตรวจราชการของ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบบูรณาการตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เขต 11เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยบุคลากรจากหน่วยงานราชการ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามโครงการบูรณาการ ตามนโยบายรัฐบาล ประเด็นเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) เรื่องมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ : การส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบล มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ที่มีรายได้น้อยในการเสริมสร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลิต สินค้าเกษตร เพื่อทำความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบ ปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยมีเกษตรกร จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรม ณ หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
t20160311112013_324422.jpg
t20160311112014_324423.jpg
t20160311112010_324425.jpg
t20160311112011_324426.jpg
t20160311112006_324428.jpg
t20160311112008_324429.jpg
t20160311112003_324431.jpg
t20160311112004_324432.jpg
t20160311112000_324434.jpg
t20160311112001_324435.jpg
t20160311111957_324437.jpg
t20160311111958_324438.jpg
t20160311111954_324440.jpg
t20160311111955_324441.jpg
t20160311111953_324443.jpg
t20160311111952_324444.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888