หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 10 ลงพื้นที่ติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 นายสัตวแพทย์ ธนิตย์ อเนกวิทย์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 10 พร้อมด้วยนางสาวภัทรมน พงส์พิสิฎฐ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร เพื่อติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และกิจกรรมการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 4 ศูนย์การเรียนรู้ ดังนี้ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ทุ่งฝน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ไชยวาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.พิบูลย์รัก และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
t20160311105808_324359.jpg
t20160311105809_324360.jpg
t20160311105805_324362.jpg
t20160311105806_324363.jpg
t20160311105803_324365.jpg
t20160311105803_324366.jpg
t20160311105801_324368.jpg
t20160311105801_324369.jpg
t20160311105759_324371.jpg
t20160311105758_324372.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888