หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานตรวจบัญชี
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 นางสาวปิยรัตน์ ตรีนิติ ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 3/2559 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
t20160311104856_324328.jpg
t20160311104856_324329.jpg
t20160311104853_324331.jpg
t20160311104854_324332.jpg
t20160311104851_324334.jpg
t20160311104851_324335.jpg
t20160311104849_324337.jpg
t20160311104849_324338.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888