หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. นครนายก สอนแนะการวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก นำโดย นางสาวนิภา แจงทนงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ร่วมเป็นวิทยากรสอนแนะการวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการ อบรมสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจการสหกรณ์และการส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง ตามมาตรการกำกับ ดูแล คุ้มครอง ระบบสหกรณ์ และเพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องด้านต่างๆ ณ ห้องประชุม สหกรณ์จังหวัดนครนายก อ.เมือง จ. นครนายก ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20160308164446_323828.jpg
t20160308164448_323829.jpg
t20160308164443_323831.jpg
t20160308164444_323832.jpg
t20160308164442_323834.jpg
t20160308164441_323835.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888