หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. อุบลราชธานี จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานครูบัญชีอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จันทร์ส่อง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี เปิดการ ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานครูบัญชีอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ครูบัญชีอาสาเข้าใจและสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์เรียนรู้ โดยมี นายพุทธชัย ทองเหลือง เจ้าพนักงานตรวจสอบ บัญชีอาวุโส เป็นผู้ซักซ้อมการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมแก่ครูบัญชีอาสา โดยมี ครูบัญชีอาสาจาก 25 อำเภอ รวม 25 ศูนย์เรียนรู้ เข้าอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี
t20160308160302_323735.jpg
t20160308160303_323736.jpg
t20160308160259_323738.jpg
t20160308160300_323739.jpg
t20160308160256_323741.jpg
t20160308160257_323742.jpg
t20160308160253_323744.jpg
t20160308160255_323745.jpg
t20160308160251_323747.jpg
t20160308160252_323748.jpg
t20160308160249_323750.jpg
t20160308160250_323751.jpg
t20160308160246_323753.jpg
t20160308160248_323754.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888