หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

รตส. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 บ้านโนนอุดมดี ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม และโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการตามพระราชดำริ ในโอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์นักเรียนและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การทำน้ำฟักข้าว สบู่สูตรฟักข้าว ส้มผักเสี้ยน และการแปรรูป อาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ไปให้ความรู้และฝึกอบรม แก่นักเรียนและชุมชน ทั้งนี้ ในการดำเนินงานตามพระราชดำริฯ ด้านโครงการส่งเสริม สหกรณ์ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับรางวัลชนะเลิศการบันทึกบัญชีกิจกรรม สหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558 จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม โดยมีครูบัญชีวัยใส เป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้การฝึกทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย กิจกรรมร้านค้าและการ ออมทรัพย์ แก่นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ทั้งนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล บ้านโนนขาม ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการตาม พระราชดำริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยมีนางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วยนางอังคณา มหคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ร่วมเฝ้า ฯ รับเสร็จ
t20160307114421_323331.jpg
t20160307114421_323332.jpg
t20160307114429_323334.jpg
t20160307114430_323335.jpg
t20160307114438_323337.jpg
t20160307114439_323338.jpg
t20160307114447_323340.jpg
t20160307114448_323341.jpg
t20160307114455_323343.jpg
t20160307114456_323344.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888