หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ระนอง ร่วมประชุมอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย นางสาวกฤติยา พงษ์ประวัติ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด ร่วมประชุมอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ครั้งที่ 2/2559 โดยมีคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชี) และอาสาสมัครเกษตรกรด้านบัญชี (ครูบัญชีจังหวัดระนอง) เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและซักซ้อมแผนการสอนแนะการจัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ให้กับครูบัญชีประจำ ศูนย์เรียนรู้ ฯ ทั้ง 5 ศูนย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง
t20160301111011_322263.jpg
t20160301111016_322264.jpg
t20160301111024_322266.jpg
t20160301111029_322267.jpg
t20160301111035_322269.jpg
t20160301111040_322270.jpg
t20160301111045_322272.jpg
t20160301111049_322273.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888