หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในงานสอบบัญชี และหลักสูตร รายงานการสอบบัญชี
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง ในงานสอบบัญชี และหลักสูตร รายงานการสอบบัญชี เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถ นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่บุคลากรในสำนักงานต่อไปได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายคริสเตียน อัลเบรชท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชีจากสหกรณ์เยอรมันและ สมาพันธ์ไรฟ์ไฟเซน (DGRV) ประเทศเยอรมนี เป็นวิทยากรบรรยาย และ นายคริสเตียน สต๊ากเกอ ผู้แทนจากสหกรณ์เยอรมันและสมาพันธ์ไรฟ์ไฟเซน (DGRV) สำนักงานกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เข้าร่วมสังเกตการณ์ ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ -2 มีนาคม 2559 และวันที่ 3-4 มีนาคม 2559 ตามลำดับ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจาก นายคริสเตียน อัลเบรชท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชีจากสหกรณ์เยอรมันและสมาพันธ์ ไรฟ์ไฟเซน (DGRV) ประเทศเยอรมนี สำหรับหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในงาน สอบบัญชี มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็น ความเสี่ยงเฉพาะด้านและการตรวจสอบทุจริต และหลักสูตร รายงานการสอบบัญชี มุ่งเน้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตการเขียนรายงานการสอบบัญชี ซึ่งทั้งสอง หลักสูตรเป็นความร่วมมือทางวิชาการที่บุคลากรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จากสำนักงาน ทั่วประเทศได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ในอาชีพจากองค์กรที่มี ชื่อเสียงด้านสหกรณ์ระดับโลก ตลอดจนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษและมุมมองของ ผู้เชี่ยวชาญจากแถบประเทศตะวันตก โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านเป็นผู้มีภารกิจ ด้านการสอบบัญชีโดยตรง และมีทักษาในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
t20160301103801_322201.jpg
t20160301103815_322202.jpg
t20160301103822_322204.jpg
t20160301103827_322205.jpg
t20160301103833_322207.jpg
t20160301103839_322208.jpg
t20160301103848_322210.jpg
t20160301103857_322211.jpg
t20160301103904_322213.jpg
t20160301103908_322214.jpg
t20160301103915_322216.jpg
t20160301103920_322217.jpg
t20160301103925_322219.jpg
t20160301103930_322220.jpg
t20160301103936_322222.jpg
t20160301103940_322223.jpg
t20160301103947_322225.jpg
t20160301103952_322226.jpg
t20160301103957_322228.jpg
t20160301104001_322229.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888