หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ระนอง จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย นางบวรลักษณ์ เทพนุรักษ์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีอาวุโส จัดโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 5 และผู้ปกครอง จำนวน 50 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจดบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี โรงเรียนบ้านในวง ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
t20160301101508_322108.jpg
t20160301101513_322109.jpg
t20160301101520_322111.jpg
t20160301101525_322112.jpg
t20160301101532_322114.jpg
t20160301101735_322115.jpg
t20160301101544_322117.jpg
t20160301101549_322118.jpg
t20160301101555_322120.jpg
t20160301101559_322121.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888