หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครพนม สอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย นางเฟื่องนภา โสฬส หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครพนม ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง "การจัดทำบัญชีรับ–จ่าย ใน ครัวเรือน” ในโครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กิจกรรมฝึกอบรมและกิจกรรม ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมสาธิต) ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครพนม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว สามารถวิเคราะห์รายได้ และค่าใช้จ่ายของตนเอง เกิดการประหยัดและการออม นำมาปรับใช้ในชีวิต ประจำวันและวางแผนการใช้จ่ายในอนาคตต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดโอภาส หมู่บ้านบะหว้า ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
t20160301091704_321922.jpg
t20160301091710_321923.jpg
t20160301091717_321925.jpg
t20160301091722_321926.jpg
t20160301091729_321928.jpg
t20160301091734_321929.jpg
t20160301091741_321931.jpg
t20160301091746_321932.jpg
t20160301091753_321934.jpg
t20160301091758_321935.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888