หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ "100 ปี สหกรณ์ไทย และ "วันสหกรณ์แห่งชาติ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ "100 ปี สหกรณ์ไทย” และ "วันสหกรณ์แห่งชาติ” โดยมี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริม สหกรณ์ พร้อมด้วยนางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ ร่วมพิธี ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการ สหกรณ์ไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวจัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ตลอดจน ให้บุคลากรในขบวนการสหกรณ์ได้รับรู้และรับฟังนโยบาย ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์และ แนวทางการขับเคลื่อน และให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและตระหนักในคุณค่าของ สหกรณ์ และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ให้เป็นรากฐาน ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคตต่อไป
t20160226153755_321616.jpg
t20160226153756_321617.jpg
t20160226153752_321619.jpg
t20160226153753_321620.jpg
t20160226153750_321622.jpg
t20160226153750_321623.jpg
t20160226153744_321625.jpg
t20160226153745_321626.jpg
t20160226153738_321628.jpg
t20160226153738_321629.jpg
t20160226153732_321631.jpg
t20160226153733_321632.jpg
t20160226153725_321634.jpg
t20160226153726_321635.jpg
t20160226153723_321637.jpg
t20160226153724_321638.jpg
t20160226153720_321640.jpg
t20160226153721_321641.jpg
t20160226153719_321643.jpg
t20160226153721_321644.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888