หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส. ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดงาน "วันสหกรณ์แห่งชาติ” ประจำปี 2559 โดยมี นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี พร้อมวางพานพุ่ม เพื่อน้อมระลึกถึง พระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ " พระบิดาแห่งการ สหกรณ์ไทย”ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์ภัทรชัย รัชนี ซึ่งเป็นพระประยูรญาติ ในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.) พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ ร่วมด้วยนางกฤษณา กฤษณวรรณ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์พร้อมคณะผู้บริหารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วม วางพานพุ่มสักการะในครั้งนี้ด้วย.
t20160226134628_321502.jpg
t20160226134629_321503.jpg
t20160226134625_321505.jpg
t20160226134626_321506.jpg
t20160226134623_321508.jpg
t20160226134624_321509.jpg
t20160226134619_321511.jpg
t20160226134621_321512.jpg
t20160226134617_321514.jpg
t20160226134618_321515.jpg
t20160226134615_321517.jpg
t20160226134616_321518.jpg
t20160226134611_321520.jpg
t20160226134613_321521.jpg
t20160226134609_321523.jpg
t20160226134610_321524.jpg
t20160226134607_321526.jpg
t20160226134608_321527.jpg
t20160226134606_321529.jpg
t20160226134605_321530.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888