หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Fostering Core Leaders Agricultural Cooperativeรุ่นที่ 3
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Fostering Core Leaders Agricultural Cooperative” รุ่นที่ 3จาก ประเทศภูฏาน กัมพูชา ลาว พม่า เนปาล และเวียดนาม จำนวน 16 คน เข้าศึกษา ดูงานพร้อมฟังบรรยายสรุปด้านฐานะการเงินของสหกรณ์ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลการสอบบัญชีสหกรณ์ และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการด้านการเงินการบัญชีโดยมีนายมงคล พวงศรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชีร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 404 อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160225144922_321228.jpg
t20160225144924_321229.jpg
t20160225144917_321231.jpg
t20160225144920_321232.jpg
t20160225144914_321234.jpg
t20160225144915_321235.jpg
t20160225144911_321237.jpg
t20160225144912_321238.jpg
t20160225144907_321240.jpg
t20160225144909_321241.jpg
t20160225144904_321243.jpg
t20160225144905_321244.jpg
t20160225144900_321246.jpg
t20160225144901_321247.jpg
t20160225144858_321249.jpg
t20160225144855_321250.jpg
t20160225144638_321252.jpg
t20160225144637_321253.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888