หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สระบุรี ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร กษ. ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (single command)
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการและคณะผู้บริหารลงพื้นที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจเยี่ยม การดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงและสหกรณ์ 6 ข้อ ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหาร การจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การทำการเกษตรแบบอินทรีย์ การส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร และธนาคารสินค้าเกษตร ในโอกาสนี้ ได้ร่วมรับฟังปัญหาของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในพื้นที่จริง เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของเกษตรกรเพื่อให้เกิด การขับเคลื่อนนโยบายการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างแท้จริง ต่อไป
t20160225142731_321197.jpg
t20160225142732_321198.jpg
t20160225142729_321200.jpg
t20160225142730_321201.jpg
t20160225142726_321203.jpg
t20160225142727_321204.jpg
t20160225142723_321206.jpg
t20160225142722_321207.jpg
t20160225142719_321209.jpg
t20160225142719_321210.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888