หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ระนอง ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การเกษตรผสมผสานบ้านม่วงกลวง
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง นำโดย นางสาวบุศรินทร์ เลิศเกียรติพงษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ เรียนรู้การเกษตรผสมผสานบ้านม่วงกลวง ซึ่งจัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้ โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ประจำปี 2559 จำนวน 1 รุ่น 60 ราย หลักสูตร "การพัฒนาชีวิต ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้รับเกียรติจาก นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายพงษ์พันธุ์ นวลศรี รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตร ผสมผสานบ้านม่วงกลวง ม.1 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
t20160225110654_321059.jpg
t20160225110655_321060.jpg
t20160225110703_321062.jpg
t20160225110704_321063.jpg
t20160225110712_321065.jpg
t20160225110713_321066.jpg
t20160225110721_321068.jpg
t20160225110722_321069.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888