หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ผู้ตรวจราชการ กษ.เขต 2 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ จังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นางนฤมล พนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 2 เป็นประธาน การประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจ ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 6 นโยบายหลัก และผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี พร้อมด้วยนางสุกัญญา เปี่ยมสง่า นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 หัวหน้า ส่วนราชการ และข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ด้านการผลิตการจัดการของเกษตรกร พร้อมทั้งพบปะเกษตรกรและผู้นำชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว) ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160224123244_320889.jpg
t20160224123245_320890.jpg
t20160224123253_320892.jpg
t20160224123254_320893.jpg
t20160224123302_320895.jpg
t20160224123302_320896.jpg
t20160224123309_320898.jpg
t20160224123310_320899.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888