หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.บึงกาฬ ร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ ร่วมบูรณาการ กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดบึงกาฬ ในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้า เกษตร โดยมี นายพรมมี แสงโลกีย์ อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) อำเภอปากคาด เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร "บัญชีแก้จน บัญชีชี้ทางรวย” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รวมทั้ง สร้างโอกาสให้เกษตรกรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชน และบรรเทา ปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งในระยะยาว โดยการใช้บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนในการประกอบอาชีพ เป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมี เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ที่ http://www.moac.go.th
t20160215154400_318835.jpg
t20160215154401_318836.jpg
t20160215154409_318838.jpg
t20160215154410_318839.jpg
t20160215154417_318841.jpg
t20160215154418_318842.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888