หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 เป็นประธาน ในการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 นางนฤมล พนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 2 เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดอ่างทอง โดยมีนางสาว สมควร วิบูลย์เชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 นางสาวปนัดดา ศรีเงินยวง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง พร้อมด้วยตัวแทนสภาเกษตรกร จังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมป่าโมก ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (ชั้น 2) อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ในโอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งพบปะเกษตรกรและผู้นำชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มะม่วงส่งออก) ตำบลมลคงธรรมนิมิต พื้นที่เกษตรโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร มาตรา 4 ระยะที่ 1 พืชใช้น้ำน้อย ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ และพื้นที่แปลงใหญ่ต้นแบบ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20160215131718_318618.jpg
t20160215131718_318619.jpg
t20160215131725_318621.jpg
t20160215131726_318622.jpg
t20160215131732_318624.jpg
t20160215131733_318625.jpg
t20160215131738_318627.jpg
t20160215131739_318628.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888